ศรีสะเกษเอาจริง!! ผวจ.ออกโรงประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดปี เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยง


2017-05-19 18:46:16

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 พ.ค. 2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข  จ.ศรีสะเกษ  นายเมธี  สุพรรณฝ่าย  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน  จ.ศรีสะเกษ  และคณะทำงานสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด / อำเภอ  

เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน จ.ศรีสะเกษ โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ  และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายเมธี  สุพรรณฝ่าย  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  นายธวัช  สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มีข้อสั่งการให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  (365  วัน)  เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของ  จ.ศรีสะเกษ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามกรอบยุทธศาสตร์  5  เสาหลัก  โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน  ชุมชน  ซึ่งเป็นจุดพื้นที่สำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยง

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนีกข่าวทีนิวส์   จ.ศรีสะเกษ