ชอบเลขไหน..จัดไป!! ขนส่งกรุงเก่า เตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กพ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560นี้


2017-05-19 21:42:36

วันที่ 19พ.ค. 2560  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ร่วมกันแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 8 หมวดอักษร “กพ” จำนวน 301 หมายเลข ขึ้นในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 8 หมวดอักษร “กพ” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ผ่านมาจำนวน 7 ครั้งนั้น ได้นำเงินรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมเป็นเงินรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 152 ล้านบาทเศษ โดยการประมูลครั้งที่ 1 หมวด กจ วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2548 เป็นเงิน 18,764,000 บาท ครั้งที่ 2 หมวด กฉ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2551 เป็นเงิน 16,278,450 บาท ครั้งที่ 3 หมวด กต วันที่ 20 - 21พฤศจิกายน 2553 เป็นเงิน 19,536,664 ครั้งที่ 4 หมวด กท วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 27,205,500 บาท ครั้งที่ 5 หมวด กธ วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 24,622,218 บาท ครั้งที่ 6 หมวด กน วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 21,704,997 บาท ครั้งที่ 7 หมวด กบ วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 24,531,068 บาท รวมรายได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 152,642,897 บาท

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (สวย) หมวดอักษร “กพ” ในครั้งนี้ ความหมายอักษร ก หมายถึง การงานก้าวหน้า อักษร พ หมายถึง การค้าเพิ่มพูน ลักษณะของแผ่นป้าย เป็นป้ายแบบ Graphic เป็นภาพเสมือนจริง มีสีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม อันยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม อันยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิต จากเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 รูป คือพระครูประโชติธรรมวิจิตร หรือหลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร และ พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ หรือหลวงพ่อพูน ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน ต.สามกอ อ.เสนา เงินที่ได้จากการประมูล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 13,783 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 658.511 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ จำนวน 1,653 ราย รวมเป็นเงิน 84.103 ล้านบาท อุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ อาทิ แขน - ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอน เป็นต้น ซึ่งผู้พิการที่ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนฯ มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีโดยยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 หรือลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ณ เดอะฮอล์ลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3521 2763, 0 3533 5432 - 33, หรือ โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพ/ข่าว เกียรติยศ   ศรีสกุล    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา