อบจ.เมืองนราฯ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย- มาเลเซีย สร้างความเชื่อมั่น พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


2017-05-19 22:18:14

เวลา 15.00 น. วันที่ 19 พ.ค. 2560   ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส   นายสุรพร  พร้อมมูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560    ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560   ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส    โดยมีนาย สมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์  สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิด    

       

ทั้งนี้กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลางและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ให้มีความสนใจ และรักในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการมากยิ่งขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีนักกีฬาจากประเทศไทยและจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กว่า 300 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

  
สำหรับการแข่งขันกีฬาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้  มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งกีฬาสากลเป็น 2 ชนิดกีฬา คือฟุตบอลอาวุโส และฟุตบอลทั่วไป ส่วนกีฬาพื้นบ้านแบ่งเป็น 5 ประเภทกีฬาคือ ชักคะเย่อ ปิดติดตาตีหม้อ วิ่งสามขาวิ่งผลัดกระสอบ และสกีบก โดยโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้ ทางจังหวัดได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส , โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทหาร อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด นราธิวาส เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นราธิวาส