ลูกหลานทหารเฮ!! รับทุนการศึกษาจาก ผบ.มทบ.41 ประจำปี 2560 จำนวน 81 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 163,000 บาท


2017-05-19 22:22:41

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 พ. ค. 2560 ที่สโมสรวี ค่ายวชิราวุธ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บันชาการมณฑลมหารบกที่ 41(มทบ.41)เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ มณฑลทหารบกที่ 41 ประจำปี 2560 จำนวน 81 ทุน รวมทั้งสิ้น 163,000 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยแบ่ง ทุนการศึกษา ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น หรือผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และทุนการศึกษาที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้

ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในปีนี้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุตรของกำลังพล จึงได้กำหนดเพิ่มทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่ง ผบ. มทบ. 41 ได้กรุณาอนุมัติเงินทุนการศึกษา จากเงินปันผลของ กิจการออมทรัพย์ภายในหน่วย และเงินที่ ผบ. มทบ. 41  ได้จัดหาเพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีผลการเรียนพอใช้ ซึ่งมีความประพฤติเรียบร้อย  เป็นเด็กดี โดยมอบทุนให้ทันห้วงระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อกำลังพลจะได้นำเงินทุนการศึกษาไปใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับต่อไป
พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผบ. มทบ. 41 ได้กล่าวว่า    ขอให้ลูกหลานที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีความขยันเรียน ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และขอให้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป ที่สำคัญขอให้เป็นเด็กดีของสังคม เชื่อฟังพ่อแม่ ขยันเรียน อดทนและมีความมุ่งมั่น เพื่อเจิรญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครศรีธรรมราช