ป.ป.ช.ภาค 7 แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก เรื่องที่เข้ามามากที่สุดคือการจัดซื้อจัดจ้าง


2017-05-19 22:33:55

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 ได้แถลงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59 –มีนาคม 60)โดยมี นายพิเชษฐ  พุ่มพันธ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ในพื้นที่รวม 8 จังหวัด  ที่โรงแรมลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

 

ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59 –มีนาคม 60) ของภาค 7 มี 229 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณของ ป.ป.ช. 23 โครงการ ไม่ใช้งบของ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานในระดับพื้นที่ 206 โครงการ  โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณของ ป.ป.ช. 23 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต การสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของปัญหาการทุจริต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 26,830 คน   สำหรับภารกิจด้านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นดำเนินการแล้วเสร็จ 647 อยู่ระหว่างดำเนินการ 913 บัญชี   ประกอบด้วย งานตรวจสอบปกติ งานตรวจยืนยันข้อมูล งานตรวจสอบเชิงลึก   และกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบ  ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต มีเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,134 เรื่อง 

 
 สำหรับเรื่องที่เข้าสู่การดำเนินการของ ป.ป.ช ภาค 7 มากที่สุดนายพิเชษฐ  พุ่มพันธ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 กล่าวว่าคือ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  การฮั้วประมูล  การเรียกผลตอบแทนจากการบรรจุหรือเลื่อนตำแหน่งและยังมีปลีกย่อยอีกพอสมควร

ข่าว/ภาพ ดาราวรรณ เข็มตรง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.เพชรบุรี