อุทยานฯเจ้าไหม ประกาศ..ปิดท่องเที่ยวทางทะเลเขตอุทยานฯ 1 มิถุนายนนี้ ชมรมท่องเที่ยว-โรงแรมยื่นหนังสือขอผ่อนผัน วอนขยายเวลาอีก1เดือน (มีคลิป)


2017-05-19 22:34:33

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2556 กำหนดปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บริเวณเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือกและเกาะแหวน โดยจะมีการปิดการท่องเที่ยวทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความยั่งยืนตลอดไป อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันว่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกำหนดปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน พร้อมกิจกรรมในทะเลทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -30 กันยายน 2560
แต่ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมร่วมระหว่างผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่ 4 (ปากเมง) โดยมีประเด็นคือ ผู้ประกอบการต้องการขอผ่อนผันให้ขยายการเปิดการท่องเที่ยวออกไป 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รายงานตามขั้นตอนไปแล้ว ต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามขั้นตอนก่อน จึงสามารถเข้าไปท่องเที่ยวตามที่ร้องขอต่อไปได้

ภาพ/ข่าว ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดตรัง