ขายดีจัง!! ลิ้นจี่คุณภาพดี ในงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา สุดคึกคักแม่ค้าตั้งขายกว่า40บูธ คาดมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า8,000ตัน (มีคลิป)


2017-05-19 23:08:59

วันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาด้านการตลาด และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ ออกสู่ตลาดโดยตรงให้กับผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่จังหวัดพะเยา เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลิ้นจี่พะเยา หวาน หอม กรอบ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิ้นจี่ต้นน้ำกว๊านพะเยา รวมทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีของแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ การประกวดธิดาลิ้นจี่ การประกวดประกอบอาหารแปรรูปจากผลผลิตลิ้นจี่ การจำหน่ายลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ การจำหน่ายสินค้าโอทอป และตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ

 

โดยบรรยากาศการซื้อขายลิ้นจี่ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก  มีบูทจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีไม่น้อยกว่า 40 บูธโดยเกษตรกรขายในราคา กิโลกรัมละ30 -35 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาท 
 
สำหรับจังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ปีการผลิต 2560 จำนวน 13,822 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 1,270 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 8.41) เกษตรกรจำนวน 2,043 ราย โดยปลูกมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่ใจ อ.ปง อ.เมือง และ อ.ภูซาง ตามลำดับ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 8,134.7 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือเป็นพันธุ์ โอวเฮี๊ยะ ค่อม และจักรพรรดิ

ภาพ/ข่าว ณัฐชยาพร บุญแก้ว    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.พะเยา