พสกนิกรชาวแพร่ ร่วมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ฯ ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ(มีคลิป)


2017-05-19 23:43:30

เมื่อเช้าวันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีประชาชนในตำบลร่องกาศ เข้าร่วมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ฯ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยมีประชาชนในตำบลร่องกาศเข้าร่วม ทั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมการฝึกการทำดอกไม้จันทน์

 

ทั้งนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการฝึกทำดอกไม้จันทน์ว่า วันนี้แม้ฝนจะตกแต่ประชาชนไม่ได้ท้อถอย มากันมากแสดงว่ามีความสนใจที่จะฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับวัตถุดิบที่จะทำดอกไม้จันทน์ซึ่งจะทำจากเปลือกข้าวโพด โดยมีวิทยากรมาสอน แนะนำวิธีตามขั้นตอนจนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัว ในชุมชนและช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้มากๆ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มีการสอนทำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบของดอกดารารัตน์ และดอกยมหิน ซึ่งเป็นดอกไม้พระราชทานประจำจังหวัดแพร่
สำหรับประชาชนที่เข้ารับการฝึกการทำดอกไม้จันทน์ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความตั้งใจที่จะร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัว ในชุมชน เพื่อให้มีการขยายความรู้นี้ให้มากที่สุด

ข่าว/ภาพ ธีรพงษ์ ธงออน   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดแพร่