ขอปกป้องเมืองน่าน สุดชีวิต!! นายกเล็กเมืองน่าน เดินเครื่องสูบน้ำคลองเจ้าฟ้าผ่านกลางเมือง ลงแม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำท่วมเมือง หลังพายุฝนถล่มหนัก


2017-07-17 17:16:49

น่านเกิดฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น เทศบาลเมืองน่าน เร่งระดมทุกภาคส่วนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เตรียมสูบน้ำออกหลังน่านเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ด้านชาวบ้านบ้านพวงพยอม และชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ร้องเทศบาลช่วยเร่งระบายน้ำออกจากคลองเจ้าฟ้า แหล่งรับน้ำขนาดใหญ่ของเมืองน่าน ที่ไหลมารวมตัวกันที่คลองเจ้าฟ้าและไหลออกสู่แม่น้ำน่าน ที่จุดรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองน่าน – บ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และชาวบ้านต่างวิตกว่า หากตามพยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 16-19 ก.ค.2560 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เกรงจะทำให้น้ำในแม่น้ำน่านรวมกับน้ำจากห้วยลี่รวมกันที่จุดคลองเจ้าฟ้า จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและน้ำขังนาน หากเครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้ทันกำหนดด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า จากพยากรณ์อากาศทำให้รู้สึกกังวลมากเพราะน้ำในแม่น้ำน่านขณะนี้มีปริมาณสูงมาก หากทางเหนือยังคงมีฝนตกติดต่อกันหลายวันจะทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองน่านได้ ตนและเจ้าหน้าที่ได้พยายามประสานงานการไฟฟ้าเพื่อมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าฯได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการติดตั้งจนแล้วเสร็จ และวันนี้(17ก.ค.60) หลายฝ่ายก็ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้แล้วเสร็จและสามารถทำการทดลองสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากคลองเจ้าฟ้าออกสู่แม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำเข้าท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาล ตนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ที่ให้ความสำคัญและเร่งระดมทุกภาคส่วน ช่วยกันติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ และสามารถทำการเดินไฟทดสอบและสูบน้ำจากเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เทศบาลเมืองน่านได้ทำการติดตั้ง ซึ่งหลังการทดสอบคาดว่าจะทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่ของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว และขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในครั้งนี้ด้วย  สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เทศบาลเมืองน่านได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบถาวร บริเวณประตูน้ำปากคลองเจ้าฟ้า ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำกรณีน้ำลำห้วยลี่ และลำห้วยมุ่นเพิ่มระดับสูงขึ้น ที่ไหลมาบรรจบกันที่คลองเจ้าฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร.ปริมาณการสูบน้ำต่อเครื่อง 180 ลบ.ม./นาที (จำนวน 3 เครื่อง = 540 ลบ.ม./นาที) ปริมาณการสูบน้ำ 3 เครื่อง/ชั่วโมง 32,400 ลบ.ม. โดยเทศบาลเมืองน่านได้รับการจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับความเสีย หายจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 งบประมาณจำนวน 23,880,000 บาท โดยดำเนินการดูดโคลนตะกอนทรายฉีดล้างท่อระบายน้ำและท่อรวมน้ำเสียในเขต เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 36 สาย มีความยาวรวม 47,015 และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งระบบท่อสูบน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองน่าน สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระยะเวลาส่งมอบภายใน 180 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 17 เครื่อง ติดตั้งชุดควบคุมฯจำนวน 6 ตู้ ติดตั้งระบบท่อสูบน้ำเสีย 6 สถานี ดำเนินการโดยบริษัท โฟกัส เทค จำกัด  ในขณะเดียวกัน ขณะนี้จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและลำน้ำต่างๆ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่น้ำไหลเข้าท่วมไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหาย จังหวัดน่านจึงได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ทั้งในกรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ และกรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ อีกทั้งได้กำชับให้หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร เป็นต้น เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง   ภาพ/ข่าว ณชญาดา บุญยะกาญจน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดน่านรายงาน