สภาวัฒนธรรมหนองคาย!! จัดโครงการ "ตามรอยคุณธรรมตามพระราชดำรัส พ่อหลวง ร.๙ " เยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (มีคลิป)


2017-07-17 17:22:22

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า ดร.สุดา ชูกลิ่น ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม จ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการตามรอยคุณธรรมตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรม จ.หนองคาย

 

นางสาวปภารัฐ ชูกลิ่น ประธานสภาวัฒนธรรม จ.หนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้คนไทย และสังคมไทยน้อมนำคุณธรรม 9 ประการ ได้แก่ ความพียร ความพอดี ความรู้คน คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พูดจริงทำจริง หนังสือเป็นออมสิน ความซื่อสัตย์ และการเอาชนะใจตน ไปประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย