สมุทรปราการ!! สร้างขวัญและกำลังใจ อบต.ในคลองบางปลากด จัดงานทำบุญประจำปี โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมงานคึกคัก


2017-07-17 18:26:21

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 ก.ค.60 นาย เฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกันจัดงานทำบุญประจำปี โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง

นาย เฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด กล่าวว่าในวันนี้ตนพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ร่วมจัดงานทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้ว อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดในพื้นที่ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และได้ถวายสังฆทาน รวมทั้งเครื่องไทยธรรม พร้อมกันนี้พระสงฆ์ประพรหมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและเลี้ยงพระตราหารเพล ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานอีกด้วย
สำหรับพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากดนั้นเป็นพื้นที่จำนวนเป็น 1 ในพื้นที่ของ 5 ตำบล อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สภาพพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพียงประมาณ 4.5 กิโลเมตร ด้วยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 14.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,062.50 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้นจำนวน 13 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ข้างเคียงติดต่อกับเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยปริมาณของการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่นและงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐนำเข้ามาบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

ข่าว/ภาพ กัลยกฤษย์ ธนาวัฒน์ชัยกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สมุทรปราการ