ร่วมมือช่วยกัน!! ผลผลิตกล้วยน้ำว้าล้นตลาด ราคาตกฮวบ หลวงพี่ หลวงพ่อ ชวนชาวบ้าน ตั้งกลุ่มทำกล้วยทอดขายเป็นกิจของสงฆ์ ส่งเสริมด้านสัมมาชีพ


2017-07-17 18:31:53

วันที่ 17 ก.ค. 2560 พระราชสิทธิเวที “ท่านเจ้าคุณมหาวิรัช” เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงกิจของสงฆ์ในยุคปัจจุบันที่นอกเหนือจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อีกทั้งต้องให้วัดเป็นสถานที่พึ่งของญาติโยม รวมถึงต้องเป็นที่จัดอบรมแนะนำสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีมีสัมมาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตมีอยู่มีกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวปฏิบัตินำชีวิตสู่เส้นชัยแห่งความสุข วัดและทางราชการจึงร่วมมือกันจัดตั้ง “หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล”( อปต.) ขึ้น ที่วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร  โดยให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำกิจกรรม ขณะนี้ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดโรงช้างมีประชาชนปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอดีตในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 ราคากล้วยน้ำว้าเคยขายได้ กิโลกรัมละ 10-14 บาท มีพ่อค้ามาขอตัดถึงในสวน แต่พอถึงวันนี้กล้วยน้ำว้ามีปริมาณล้นตลาดราคากล้วยน้ำว้าตกเหลือแค่ กิโลกรัมละ 2-3 บาท  เรียกได้ว่ามีล้นตลาดชาวสวนจึงมาบอกถวายพระ ว่า ถ้าอยากได้กล้วยน้ำว้าก็ขอให้ไปตัดได้เลยตามสบายเพราะคิดไม่ออกว่าจะนำไปทำอะไรดี  พระอธิการชะลอ ภูริปัญโย “หลวงพ่อชะลอ” เจ้าอาวาสวัดโรงช้าง จึงได้ชวนญาติโยมจำนวนเกือบ 20 คน มาตั้งกลุ่มทำกล้วยทอดมี 3 แบบ คือกล้วยทอดฉาบน้ำตาลรสหวาน กล้วยทอดรสเค็ม กล้วยทอดรสมัน แล้วนำขายตามศูนย์OTOP และแหล่งท่องเที่ยวลงมือทำมาแล้วนานกว่า 1 เดือน มีรายได้เดือนละ 5 หมื่นกว่าบาท หักต้นทุนแล้วมีกำไร 40-50% นำมาแบ่งเฉลี่ยให้กับญาติโยมและกลุ่มแม่บ้านทั้งชายหญิง พอได้เงินแบ่งเป็นค่ากับข้าวอีกส่วนหนึ่ง ก็เหลือไว้เป็นค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า และนำไว้ใช้ในการบูรณะซ่อมแซมวัดโรงช้าง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในกิจของสงฆ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมสังคมฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน

 

ในส่วนของ นางพัชรินทร์ อายุ 41 ปี และ นางจันทร์แรม บุญประสพ อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มาร่วมผลิตกล้วยทอดกล่าวว่า ปกติมีอาชีพค้าขายแต่แบ่งเวลามาช่วยงานที่วัดในยามว่าง โดยคิดว่าการทำบุญด้วยแรงกายหาเงินเข้าวัดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำบุญ เช่นเดียวกับ นางกุหลาบ เลิศอุดม อายุ 66 ปี ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ตรงข้ามกับวัดโรงช้าง ในวันปกติก็เป็นแม่ครัว แต่มาทำภารกิจเสริม คือเป็นหัวหน้าทีมทอดกล้วยแปรรูปกล้วยน้ำว้า อธิบายว่า วัตถุดิบส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนำกล้วยน้ำว้าดิบมาถวายหลวงพ่อจากนั้นทุกคนก็จะนำกล้วยดิบไปล้างในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้ยางกล้วยกัดมือ จากนั้นก็ช่วยกันปลอกแล้วนำมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆวางเรียงในกระด้งโดยผึ่งหมาดๆ จากนั้นก็นำลงใส่กระทะทอดเหลืองกรอบจนได้ที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำลงบรรจุถุง ปริมาณถุงละ 100 กรัม ขายปลีกขายส่งในราคาเพียงถุงละ 10 บาท ทุกวันนี้ทำกันตั้งแต่เช้ายันค่ำมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาด เพราะเป็นของอร่อยราคาถูก ซื้อไปกินแล้วมีคุณค่าทางอาหาร ได้อิ่มท้อง อีกทั้งเหมือนได้ร่วมทำบุญกับทางวัดโรงช้างอีกด้วย
สำหรับการรวมกลุ่มของ “หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลวัดโรงช้าง” (อปต.)ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ที่นอกเหนือจากเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วยังต้องส่งเสริมใส่ใจดูแลศีลธรรมและวัฒนธรรม,สุขภาพอนามัย,สัมมาชีพ,สันติสุข,ศึกษาสงเคราะห์,สาธารณสงเคราะห์,อบรมให้ประชาชนมีกตัญญูกตเวทิตาธรรม,สร้างสามัคคีธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนและคนในชาติ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณพระช่วยกล้วยทอดวัดโรงช้าง สามารถติดต่อได้ที่ ป้ากุหลาบ แม่ครัว โทร 086-9274633, ป้าจันทร์แรม โทร 095-3894650

ภาพ/ข่าว สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พิจิตร