ร่วมสร้างความดี!! ผบ.ร.29 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลหว่านลงแปลงนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ชมคลิป)


2017-08-11 18:39:06

วันที่11ส.ค.2560 พ.อ.สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 / ผบ.นขต.ร.29 พล.ร.9จ.กาญจนบุรี  เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย 

ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคล ที่นำมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มาผสมกับข้าวที่จะทำการหว่านลงในแปลงนาข้าว
นอกจากนั้นมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 10 ต้น และไม้ยืนต้นอีกจำนวนมาก พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล ที่มีผลการเรียนดี ในโครงการ “คนดีของแม่ คนเก่งของพ่อ” จำนวน 5 ราย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ให้กับเด็กพิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนโสตศึกษา  ปล่อยแม่โคที่กำลังตั้งครรภ์ จำนวน 2 ตัว  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 9 ชนิด และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด  จำนวน 50,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด ที่หน่วยดูแลรับผิดชอบ

(ขอบคุณภาพ ร.29พล.ร.9)

ข่าว/วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาญจนบุรี