ชาวบ้านตำบลท่าสว่าง ผุด!!โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม “12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” (มีคลิป)


2017-08-12 22:51:05

วันที่ 12 ส.ค. 2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันติ กลึงกลางดอน ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ,นายเสถียร แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(สุรินทร์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมหม่อนไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มทอผ้าไหม กว่า 500 คน

 

ได้ร่วมกัน ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กรมหม่อนไหมจึงจัดโครงการเปิดงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมของบ้านท่าสว่าง  เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกัน

หมู่บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานกิจกรรมด้านหม่อนไหมและทอผ้ามายาวนาน เกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้สามารถ สร้างรายได้ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีชื่อเสียงได้แก่ ผ้าไหมยกทองโบราณ ได้รับการคัดเลือดใช้เป็นผ้าตัดเสื้อและผ้าคลุมไหล่ให้กับผู้นำและคู่สมรส เมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำสุดยอด APEC ในปี 2546 ยิ่งไปกว่านั้นผ้าไหมจากที่นี่ยังเป็นผ้าไหมที่ใช้ออกแบบเป็นผ้าคลุมอังสา(ไหล่)ของพระราชอาคันตุกะในงานครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯอีกด้วย สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดสุรินทร์ และเป็นที่รู้จักกันดีว่า หมู่บ้านผ้าไหมเอเปค นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นผลพลอยได้จากหม่อนไหม มีจำหน่ายเป็นตลาดชุมชน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก สร้างรายได้ และยั่งยืนอาชีพหม่อนไหมอย่างถาวรผู้ประกอบอาชีพในหมู่บ้านนี้

นางผจงรักษ์ ธรรมวิชา อายุ 47 ปี กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา ม.16 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม จะมีออเดอร์สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ให้ทอเป็นลวดลายต่างๆ โดยชาวบ้านแต่คนจะมีรายได้ จากการทอผ้าไหม เดือนหนึ่งมากกว่า 10,000 บาท สามารถจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี ตนและชาวบ้าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมการทอผ้าไหม ทำให้ชาวบ้านทุกคนลืมตาอ้าปากได้ มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหม มาเลี้ยงครอบครัว

 
ด้าน นายบุญร่วม รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง กล่าวว่า ปีนี้จัดกิจกรรมวันแม่ พิเศษกว่าทุกๆปี โดยมีการเดินแบบผ้าไหม ของชาวบ้านตำบลท่าสว่าง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องขอขอบคุณ กรมหม่อนไหม ที่ผุดโครงการเปิดงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมของบ้านท่าสว่าง  เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกัน กิจกรรมวันนี้ไฮไลท์คือการเดินแบบผ้าไหม การเดินแบบกิตติมศักดิ์ และประกวดการเดินแบบผ้าไหม ชิงถ้วยและเงินรางวัล จาก อบต.ท่าสว่าง การมอบโลห์รางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการเปิดร้านสินค้าโอท็อป ผ้าไหม และผลผลิตทางการเกษตร ของชาวบ้านตำบลท่าสว่าง

 

ภาพ/ข่าว ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์