เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน!!


2017-08-13 08:09:56

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านว่าน ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ประจำปี 2560 โดยมีนายเฉลิม ใยนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน นำคณะครู นักเรียนและ ชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนให้กับผืนดินภายในโรงเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ลดภาวะโลกร้อน สร้างความร่มรื่นและความสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยได้ปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 500 ต้น ซึ่งภาวะโลกร้อน ถือเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การปลูกต้นไม้จึงเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง เพราะต้นไม้มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ อีกทั้งยังเป็นตัวปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศได้อย่างดี และช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดดเป็นการลดความร้อนของโลกอีกทางหนึ่ง.

 

ข่าว/ภาพ ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย