ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน!! ผบ.ร.29 พลร.9 ตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.29

วันที่ 12 ต.ค.60 ที่กรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 เดินทางมาเป็นประธาน พิธีตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากในห้วงเวลานี้เริ่มเข้าสู่ภาวะฤดูฝน ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดปัญหาในเรื่องอุทกภัย โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ และเป็นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก ในการจัดกำลังพลและเครื่องมือ เข้าให้การช่วยเหลือในทันที


     กรมทหารราบที่ 29 จึงจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 29 ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือเป็นการรวมพลังของพวกเราแสดงให้เห็นศักยภาพของ กรมทหารราบที่ 29 ในการช่วยเหลือประชาชน และหลังจากนี้เป็นต้นไป เมื่อใดก็ตามที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเข้าดำเนินการทันที โดยมี พ.ท.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ร.29 พัน.1, พ.ท.สุรเดช เมฆานุวงศ์ ผบ.ร.29 พัน.2, พ.ท.ธัชเดช อาบัวรัตน์ ผบ.ร.29 พัน.3 และกำลังพลในหน่วยต่างๆ เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ หลังจาก พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ได้กล่าวให้โอวาทเสร็จแล้ว ก็ได้พบปะกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

   พ.อ.สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29/ผอ.ศบภ.ร.29 เปิดเผยว่าตามนโยบาย ผบ.ทบ.มทภ.1 และ ผบ.พล.ร.9 ให้หน่วยทหารทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน นั้น ร.29 จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกเวลา โดยในวันนี้ ได้ตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.29 ซักซ้อมการปฏิบัติเเละความเข้าใจของกำลังพลตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัย เเละอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามฤดูกาล  "  AS  MUCH  AS  WE  CAN  "

(เครดิตภาพ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 พล.ร.9)

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.กาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง