“เดียร์” นักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ ปลื้มปิติเป็นตัวแทนสกุลช่างแทงหยวกอุบลฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชาวอุบลราชธานี ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ นายณัฐพงค์ มั่นคง หรือ “เดียร์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เล่าว่า ตนเองได้รับ คัดเลือกเป็นตัวแทนสกุลช่างแทงหยวกอุบลราชธานี 1 ใน 2 คน ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ยังความปราบปลื้มแก่ตนเอง ครอบครัว มหาวิทายาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี


 “เดียร์” เล่าว่า เริ่มแรกมีโอกาสได้รู้จักกับ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม อาจารย์สอนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในงานช่างแทงหยวก โดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งบ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่มีศิลปะ ประเพณี และกิจกรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน คือ การทำปราสาทผึ้ง หรือต้นดอกผึ้ง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ การแทงหยวก ประดับปราสาทผึ้ง หรือต้นดอกผึ้งให้มีความสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ไปแล้ว 

การแทงหยวก คือ งานช่างศิลปะประเภทหนึ่งของงานช่างสิบหมู่ โดยใช้หยวกหรือต้นกล้วยลอกออกเป็นแผ่น เรียกว่า กาบกล้วย แล้วใช้มีดแทงหยวกหรือภาษาช่าง เรียกว่า มีดหางหนู เป็นเครื่องมือหลักในการฉลุกาบกล้วยให้เป็นลวดลาย แล้วนำมาประกอบกันตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งงานแทงหยวกเป็นงานศิลปะ อันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำหยวก หรือกาบจากต้นกล้วยมาแกะฉลุเป็นลายไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน จึงจัดให้มีงานประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งเป็น “งานประจำปีของหมู่บ้าน” ตนเลยมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแทงหยวกจากช่างผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในชุมชน หลังจากนั้นตนมีโอกาสได้ร่วมกับช่างคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านเข้าร่วมในงานช่างแทงหยวกที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยมีอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนั้นด้วย และได้คัดเลือกให้บ้านโพนทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ หมู่บ้านช่างแทงหยวกสกุลช่างแทงหยวกอุบลราชธานี จากนั้นตนได้มีโอกาสช่วยงานสังคมตามคุ้มวัดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่เกี่ยวกับการแทงหยวก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการดูแลการจัดงาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัวแทนช่างแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ ได้มีโอกาสถวายงาน โดยราชสำนักเป็นผู้ทำการคัดเลือกช่างที่มีความสามารถ มีจิตอาสา มีฝีมือ และสืบงานมาโดยสายช่าง บูรณาการร่วมกันระหว่างราชสำนัก ให้สมพระเกียรติตามจารีตประเพณี

โดยส่วนตัวแล้วตนมีความปลื้มปิติที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสกุลช่างแทงหยวกอุบลราชธานี 1 ใน 2 คน ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2560 ซึ่งถือเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง