ปธ.กกต. พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดนครนายก

ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านท่าหุบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้เดินทางพบผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอเมืองนครนายก ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ


ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และจะทำให้การเลือกตั้งในทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม จึงกำหนดให้มีหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิขายเสียงต้นแบบ โดยยึดหลักว่าประชาชนในหมู่บ้านต้องเห็นพ้องต้องกันเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านพลเมือดรวิถีประชาธิปไตย รณรงค์ไม่ขายเสียง

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุชน ท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติตากฎหมาย กฎกติกา ข้อห้าม ข้อบังคับของหมู่บ้าน ในเบื้องต้นมีหมู่บ้านดังกล่าวอำเภอละ 1 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมทุกตำบลในหมู่บ้านต่อไป

 

ข่าว/ภาพ  สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวทีนิวฺส์ภาคตะวันออก จ.นครนายก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง