ขอให้กำลังใจ!!รองพ่อเมืองปทุมฯลงเรือมอบถุงบรรเทาภัยให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

    เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 12 ต.ค.60 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงบรรเทาภัยข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมลงเรือให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยลงเรือที่ท่าเรือเทศบาลอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึง ตลาดสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


    จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเขตคันกั้นน้ำ ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางกะดี ตำบลบางหลวง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางเดื่อ และตำบลบ้านใหม่ ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,196 ครัวเรือน อำเภอสามโคก จำนวน 9 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางเตย ตำบลกระแชง ตำบลบางกระบือ ตำบลคลองควาย ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลเชียงรากใหญ่ และตำบลบ้านปทุม ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,314 ครัวเรือน รวมทั้งสองอำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 2,510 หลังคาเรือน

   ทั้งนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม รวมทั้งพื้นที่ ที่มีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง.

ภาพ/ข่าว   ธัชนนท์  พิริยะกุลชัย   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ปทุมธานี