77JOWO News


พะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ

publish: 2016-07-14 04:06:13

นายศานิตย์ นาคสุขศรี เลขานุการกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก(area based a


เปิดแล้ว!!!”งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)ลำไยนอกฤดู”

publish: 2016-07-14 03:21:59

นายอำเภอเมืองลำพูนเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร มีการสอนเทคโนโลยีการเกษตร และออกร้านนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเข้ม!!!ตั้งด่านประชารัฐ ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด

publish: 2016-07-12 11:25:08

ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูนร่วมกับ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านตรวจผู้ใช้ยานพาหนะ หาสารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย พบฉี่ม่วง 5 ราย นัดมารายงานตัวเพื่อบำบัดต่อไปอบจ.ลำพูน นำปชช.บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำแม่สาร เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ครบ70 ปี

publish: 2016-07-11 03:25:02

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tnews.co.th

เชียงรายก็มี ประติมากรรมสายไฟสุดรุงรัง ชาวบ้านร้องขอช่วยแก้ไขด่วน!!

publish: 2016-07-09 06:18:34

ร่วมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.77jowo.com


พะเยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2016-07-07 08:07:23

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.77jowo.com