77JOWO News
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 113 ทุน

publish: 2016-12-23 13:38:12

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 113 ทุน


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานสิ่งของ ตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

publish: 2016-12-22 15:58:27

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานสิ่งของ ตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 พันครัวเรือน