77JOWO News


สะเทือนใจ!!!คนร้ายทุบอนุสาวรีย์ อดีตเจ้าเมืองตรัง

publish: 2016-08-21 23:44:08

คนร้ายทุบอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีความสูงเพียง 43 เซนติเมตรหรือประมาณ 1 ฟุตเศษ ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี


“ฉันรักษ์เกาะไข่”กิจกรรมแห่งการดูแลธรรมชาติทางทะเล

publish: 2016-08-21 05:34:36

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ททท.จังหวัดระนอง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรม “ฉันรักษ์เกาะไข่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟู คืนธรรมชาติสู่เกาะไข่ และส่งเสริมกา


จ.นราธิวาส ร่วมกับ ททท.สำนักงานนราธิวาส จัดกิจกรรม "ปั่นสนุก เที่ยวสุขใจ โครงการพระราชดำรินราธิวาส"

publish: 2016-08-21 02:35:41

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "ปั่นสนุก เที่ยวสุขใจ โครงการพระราชดำรินราธิวาส" ซึ่ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU กับสถาบันภาษาอังกฤษนานาชาติ

publish: 2016-08-19 09:27:25

นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือMOUระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับสถาบัน institu of Intenational Education เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ประชาคมอา


เกษตรอำเภอสิชลเจ๋ง!! ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรให้ชาวบ้าน

publish: 2016-07-25 09:13:28

เกษตรอำเภอสิชลจับมือราชการทุกภาคส่วน จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร แก่เกษตรกรตำบลทุ่งใส นับร้อยคน ความรู้เพียบ


เยาวชนสตูลรวมกลุ่มสำนึกดีคืนความสวยงามให้ธรรมชาติ

publish: 2016-07-24 09:22:47

กลุ่มอนุรักษ์สองล้อรักษ์บ้านเกิด ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ทำกิจกรรมเพื่อรักษาชายหาดปากบาราให้สะอาดจากขยะต่างๆ โดยได้จัดขึ้นทุกตอนเย็นของวันอาทิตย์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ