“สมเด็จพระบรมฯ” พระราชทานจักรยาน 199 คัน ให้นักเรียนยากจน จ.นราธิวาส

วันนี้ ( 24 ก.พ. 59 ) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1  อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย   ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร จำนวน 199 คัน ให้แก่ เด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน  โดยได้คัดเลือกจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

 

 

สำหรับจักรยานจำนวน 199 คันครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ให้มีจักรยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือได้ทันเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาธิการและรัฐบาล

 

 

อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบจักรยานพระราชทานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมปล่อยขบวนจักรยานพระราชทาน ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับจักรยานเป็นผู้ปั่น โดยทุกคนต่างรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้รับจักรยานพระราชทานในครั้งนี้

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน