วางใจได้ สุพรรณบุรียันชัด เขื่อนกระเสียวแข็งแรงดี แถมพร้อมรับน้ำได้อีกกว่า 133 ล้านลบม.
ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำร่วมกับคณะทำงานลุ่มน้ำท่าจีนสาขาห้วยกระเสียว โดยมีนายอุดมพร ผาสุก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนกระเสียว

สุพรรณบุรียันเขื่อนกระเสียว แข็งแรงพร้อมรับน้ำได้อีก กว่า133ล้านลบม.

 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนได้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขื่อนกระเสียวมีการติดตามประเมินผลการทำงานซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเราทำงานเป็นระบบมากขึ้นในแง่ของการทำงานเชิงบูรณาการเราร่วมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมร่วมกันมีการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำยืนยันได้ว่าปริมาณเพียงพอให้พี่น้องทำการเกษตร ใช้ในการอุปโภคบริโภคปีนี้เรามีปริมาณน้ำเพียงพอขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าในเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ 60 เปอร์เซ็นต์ สามารถรองรับน้ำได้อีกมากพอสมควร ขณะนี้เราเฝ้าดูหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดข้างเคียงที่มีเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมประกอบกับเขื่อน 117 เขื่อนทั่วประเทศเก็บน้ำไว้ค่อนข้างมากกว่าปกติ

 

สุพรรณบุรียันเขื่อนกระเสียว แข็งแรงพร้อมรับน้ำได้อีก กว่า133ล้านลบม.

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน