เทศบาลประจวบฯเมินถอนคำสั่งระงับอาคาร 20 โรงแรมเถื่อน

วันที่ 10 สิงหาคม นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สั่งระงับใช้อาคารโรงแรม 20 แห่ง ที่มีใบอนุญาต เนื่องจากไม่ยื่นแบบควบคุมอาคาร อ. 6 กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นนำอาคารที่พักอาศัยมาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 ล่าสุดนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งที่ 9202/2561 ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาต่อต้านการค้ามนุษย์โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่มีรายชื่อตามคำสั่งระงับใช้อาคาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.โรงแรมแรม 2547 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน ได้ยกปัญหากรณีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีคำสั่งระงับใช้อาคารโรงแรม 20 แห่ง โดยที่ประชุมระบุว่าการใช้อำนาจของเทศบาลเมืองฯสั่งระงับใช้อาคาร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ไม่เป็นไปตามขั้นตอน โดยไม่ใช้ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 เนื่องจากต้องแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบก่อน หากครบระยะ 7 วัน ไม่ดำเนินการ ให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ตามขั้นตอนเพื่อให้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 30 วัน กรณีนี้ขอให้เทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการใช้อาคารโรงแรมทั้ง 20 แห่งและให้พิจารณาเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้อง

 

 

ด้านแหล่งข่าวระดับสูง จากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า จะไม่มีการพิจารณาเพิกถอนคำสั่งระงับการใช้อาคารอย่างเด็ดขาด เนื่องจากการใช้คำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 เป็นการใช้คำสั่งทางการปกครองเช่นกัน เพื่อไม่เป็นการประวิงเวลาในการใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง และสั่งระงับยับยั้งความเสียหายต่อสาธารณะ เมื่อพบว่ามีการใช้อาคารผิดประเภทแต่ฝ่ายปกครองได้นำไปออกใบอนุญาตโรงแรม โดยคำสั่งดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าของโรงแรมยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 30 วัน สำหรับกรณีที่สั่งการให้เทศบาลสั่งยกเลิก เนื่องจากต้องการช่วยเหลือข้าราชการระดับสูงให้พ้นผิด จากการใช้งบประมาณแผ่นดินเช้าใช้อาคารโรงแรมที่ถูกสั่งระงับ ทั้งนี้ หากที่ทำการปกครองจังหวัด เห็นว่าเทศบาลใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องควรทักท้วง หลังจากเทศบาลเสนอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่นำเสนอรายงานฉบับดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ ทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดไปจัดประชุมเมื่่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

 

/////ภาพ/ข่าว พอใจ จันทณา ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง