โรงเรียนธัมมสิริศึกษาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ประจำปี2561

                วันนี้ 10 ส.ค.61 ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาง โชติกา ดาราวรรณ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ สาขานาเกลือเครือ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา(ผู้ปกครอง) มาเป็นประธาน กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา นายทวี สุขแก้ว ผู้อำนวยการฯ สืบเนื่อง คณะครูอาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะขึ้น


                ซึ่งในวันนี้ยังแสดงกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน แสดงความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อแม่ นำพวงมาลัยดอกไม้ และการ์ดวันแม่ที่เขียนขึ้นจากความรู้สึก นำไปมอบให้แก่แม่พร้อมก้มลงกราบเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ และความรักที่มีต่อกัน ทำให้บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น

อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา กล่าวว่า นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ที่เสียสละดูแลเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ สร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนที่เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ การมอบดอกมะลิให้แก่แม่ และครูซึ่งถือเป็นแม่คนที่สอง ลูกทุกคนต้องมีคุณธรรม ความกตัญญูคือ เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ การที่เราแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรา หรือคุณแม่ของแผ่นดิน คือพระราชินี ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ของทุกคน เพราะพระองค์ทำคุณประโยชน์ให้เราทุกคนได้อยู่ดีมีสุขเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระองค์เป็นบุคคลสำคัญ และเป็นพระมเหสีที่ติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ของพสกนิกรคนไทยทุกคน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี