สถาปนาครบรอบ 28 ปี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

                วันนี้ 10 ส.ค.61 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 28  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ข้าราชาการในสังกัดที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


                ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้แทนหน่วยขึ้นตรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี กันเป็นจำนวนมาก

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. ถือกำเนิดมายาวนาน กระทั่งในปี พ.ศ.2518 กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติหลักการความพร้อมรบ ในการต่อสู้ป้องกันทางอากาศ  โดยให้ กองทัพเรือ  จัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ  มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญทางทหาร กระทั่ง วันที่  23 พ.ย.2524 ได้อนุมัติจัดตั้ง  กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ขึ้นตรงต่อหน่วยฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบคืนจากกองทัพอากาศ  เป็นที่ตั้งของหน่วยต่อมา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2530 รัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  จึงได้มอบหมายให้  กองทัพเรือ  รับผิดชอบป้องกันภัยทางอากาศ  และภัยทางทะเล  ให้กับพื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้น  โดยต่อมา  ได้ขยายหน่วยให้เป็น  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ  เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2533 สอ.รฝ. จึงถือเอาวันนี้  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่าย  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  รวมระยะเวลา  28  ปี มีวิสัยทัศน์ที่ว่า สอ.รฝ.จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี