ชาวโคราชร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 วันที่ 10 ส.ค.61 ที่ป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พระสงฆ์ ชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่กว่า 50 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ 

ชาวโคราชร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 200 ต้น ลงบนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุน ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “พระอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า” ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนสืบไป

ชาวโคราชร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ยังได้นำผู้ที่มาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติด้วย

 

ปุญญพัฒน์ ลัดครบุรี  นครราชสีมา