พ่อเมืองโคราช ฯ ควงแขนนายกเหล่ากาชาด เปิดงานถนนคนเดินรอบคูเมือง ภายใต้โครงการ “มหกรรมโคราชลดทั้งเมือง 2018”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.  ณ ลานกิจกรรมข้าง TK PARK  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดงานถนนคนเดินรอบคูเมือง ภายใต้โครงการ “มหกรรมโคราชลดทั้งเมือง 2018”  โดยมี นาย ชัชวาล  วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  นายนคร  บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน    และมี นาง ณัฎฐิณีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นาย  กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานจัดงานโครงการ “มหกรรมโคราชลดทั้งเมือง 2018”   นาง รุ่งทิพย์  บุกขุนทด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครราชสีมา  นาง ศศิฑอณร์  สุวรรณเมณี  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  นาย สหพล  กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา นาง สุนีย์  บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เภสัชกร จักริน  เชิดฉาย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า นักธุรกิจ ผู้ประกอบการผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นงานรวมพลัง รวมใจชาวโคราช ที่ได้เล็งเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างโอกาสให้เหล่าสมาชิกและเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการทั้งจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องด้านการเงินภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย  สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินรอบคูเมือง ภายใต้โครงการ “มหกรรมโคราชลดทั้งเมือง 2018” ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของดีของโคราช ทั้งอาหารและของใช้ ภายในงานยังพบกับกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 17-19 สิงหาคม กิจกรรมจัดงาน FOOD STREET ถนนคนเดินโพธิ์กลาง แยกเต็กฮะถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม

ด้าน นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจัดงานถนนคนเดินรอบคูเมือง  ภายใต้โครงการ มหกรรมโคราชลดทั้งเมือง 2018  ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วทั้งในจังหวัดนคราชสีมา  นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์  ที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่าง ๆ  ทั้งจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  ที่ต้องการเห็นกิจกรรมที่มีสีสัน  สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างเอกลักษณ์ หรือแบรนด์ให้กับสินค้าในจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโต สามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล   และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจับมือรวมพลังกันสร้างเมืองโคราชให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ให้มีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กระผมขอให้คณะผู้จัดงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา