โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ยกย่องเชิดชู 38 แม่ดีเด่น ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร (ชมคลิป)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 นายดำหริ   งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 (ผอ.สพป.อย.1) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้กับคุณแม่ดีเด่น ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  และ เกียรติบัตร   ให้คุณแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จำนวน 38 ราย โดยมีนางจุฑามาศ  รอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยทางโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  ได้ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเช้า ก่อนเคารพธงชาติ

นางจุฑามาศ  รอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9   (วันแม่แห่งชาติ)  ทางโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ให้ความสำคัญผู้ปกครองของนักนักเรียน ซึ่งเป็นแม่ ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่เล็กจนเติบโตแล้วได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)แห่งนี้  จึงได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ด้วยการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ  ให้กับคุณแม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และ คุณแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จำนวน 38 ราย

คณะครูและนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์

ซึ่งมีคุณแม่ผู้ที่ได้รับโล่รางวัลคุณแม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 1 ท่านคือนางสาวมณีวรรณ   สังข์เขียว   อายุ 31 ปี คุณแม่ของด.ช.ณัฐพงษ์  มีชัย และ ด.ช.ธนากร  มีชัย ซึ่งเป็นคุณแม่ที่มีความ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรทั้ง 2 คน เป็นอย่างดี สังเกตได้จากลูกแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนตลอดมา ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมลูกให้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาแบดมินตัน จนได้รับรางวัลดังนี้  ด.ช.ณัฐพงษ์  มีชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภท Ss  6 รายการ Thailand para Badminton International  2018  ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 23 – 29  กรกฎาคม 2561  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น    ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1 -ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน