ปศุสัตว์จังหวัดเข้ม เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในโค-กระบือ สงสัยวัวกระบือว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบติดต่อกับสัตวแพทย์จะได้เข้าไปควบคุมดูแล
จากเหตุการณ์ที่ กระบือถูกสุนัขกัดและล้มตายจำนวน 4 ตัว ของสองหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 18 ตำบลการเชิง จังหวัดสุรินทร์ และมีการเอาเนื้อกระบือไปกิน ประมาณ 200 คน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ให้ปศุสัตว์อำเภอ และ อบต.กับ อสม.เข้าไปตรวสอบดูแลอย่างไกล้ชิด พร้อมกับให้คัดกรองผู้ที่กินเนื้อโค-กระบือเข้าไป ก็ได้มีการฉีกวัคซีนป้องกันให้

ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เผยถึงมาตรการในการควบคุมดูโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้ปฏิบัติการควบคุมดูแลมาโดยตลอด และโดยเฉพราะ กระบือตายจำนวน 4 ตัว โดยกระบือตัว ซึ่งเจ้าของได้ชำแหละเนื้อแบ่งขายให้คนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 18 ตำบลกาบเชิง, อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กระบือตัวที่ 2 เป็นของนายประสิทธิ์ สายรัด หมู่ที่ 18 ตำบลกาบเชิง ตายเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา สาเหตุถูกสุนัขบ้ากัดเมื่อ 3 เดือนก่อน อาการเพิ่งมาปรากฏ เมื่อตายเจ้าของนำกระบือไปฝังทันที, ส่วนกระบือตัวที่ 3 ของนายใจเพชร หาทรัพย์ หมู่ที่ 18 ตำบลกาบเชิง ตายเมื่อวันที่ 10 ส.ค.25 61 เวลา 08.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ทำการตัดหัวไปตรวจที่ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการตรวจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งช่วงนำหัวไปตรวจ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกำชับให้เจ้าของ นำเอากระบือไปฝัง ห้ามนำไปชำแหละ โดยเด็ดขาด แต่เจ้าของเสียดาย จึงได้ชำแหละเนื้อแบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 18 รวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียง

สัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน