เสริมเขี้ยวเล็บ กต.ตร.สภ.ปากพนังระดมภาคประชาชนเกือบ 100 คน-มีจิตอาสาเข้าฝึกอบรมเป็น อส.ตร.ช่วยเสริมเขี้ยวเล็บตำรวจ
(19 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ทิศนุ่น  ประธาน กต.ตร.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการ อส.ตร.ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 


นายสมเกียรติ ทิศนุ่น  กล่าวรายงานว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) ทาง กต.ตร. และสถานีตำรวจภูธรปากพนัง ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ตลอดถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ตลอดจนมีความรู้และยุทธวิธีในการตรวจค้น จับกุม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการฝึกอบรมและการป้องกันกันตนเอง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน

สำหรับการฝึกอบรมประจำปี 2561 ในครั้งนี้จากเดิมที่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 70 คน แต่เมื่อมีการฝึกอบรมจริงกลับมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเป็น 99 คน โดยจะใช้ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 118-19 ส.ค. 2561 มีการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคสนามหรือภาคปฏิบัติที่จะทำการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตำรวจและร่วมปฏิบัติในสถานการณ์จริง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน