ฝึกไว้ยามจำเป็นยามวิกฤต จะรอดชีวิตอย่างไร ฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำ เทคนิคเล็กน้อย แต่มีค่ามาก
วันนี้(20 ส.ค.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า ปัจจุบัน “การเสียชีวิตในเด็กที่อายุต่ำว่า 15 ปี” มีสาเหตุจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก และจากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 3.5 คนต่อประชากรแสนคน และจากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรคในปี 2560 ที่ผ่านมา พบเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 33 เหตุการณ์ เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีถึง 21 เหตุการณ์ และมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 เหตุการณ์ หรือร้อยละ 71.4

 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  จึงได้ร่วมกับ สระว่ายน้ำอารีน่าท่าตูม อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้ในการป้องกันการจมน้ำ การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การสอนว่ายน้ำ และช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำ หลักสูตร 2 วัน  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 61 คน จากโรงเรียนบ้านขามราฎ ต.จอมพระ  และโรงเรียน อนุบาลจอมพระ โดยได้รับการสอนจากวิทยากร รพ.จอมพระ  อาสาฯกู้ชีพ กู้ภัย อ.จอมพระ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพของอบต.จอมพระ

 

 

ฝึกทักษะป้องกันจมน้ำ

นาย สุพจน์ สายบุตร นายก อบต.จอมพระ กล่าวว่า การลอยตัวในน้ำให้ได้นั้นเป็นหนทางในการเอาตัวรอดกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ดีที่สุด เด็กที่มาร่วมโครงการนี้จะได้เรียนรู้ พื้นฐานการว่ายน้ำเบื้องต้น รวมถึงการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์คับขัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การฝึกหายใจใต้น้ำ การเตะเท้าคว่ำสลับกัน การลอยตัวแบบนอนคว่ำ ลอยตัวแบบนอนหงาย การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด ไปจนถึงสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ เช่น การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลผู้จมน้ำอย่างถูกวิธีในแต่ละขั้นต้นอีกด้วย

 

 

เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน