นวัตวิถีที่ชาวสูงเนิน โคราช พร้อมใจ “เปิดประตูบ้านรับแขก” นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและของดี OTOP
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมนุมชน และยังทำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการผลิตสินค้าภายในชุมชน การให้บริการลูกค้าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน และยังได้มีการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สถานีรถไฟอายุกว่า 100 ปี

โดยภายในงานได้จัดให้มี “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ที่ประกอบไปด้วยการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นสู่สากล การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า OTOP การท่องเที่ยวแหล่งชุมชนที่น่าสนใจ เช่น สถานีรถไฟอายุกว่า 100 ปี ซึ่งที่ผ่านมา สถานีรถไฟสูงเนิน เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จทางรถไฟพระที่นั่ง และเสด็จประทับ ณ สถานีรถไฟสูงเนิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498 ในโอกาสที่เสด็จเยือน จ.นครราชสีมา เป็นครั้งแรก

 

 

ส้มโอหวานของที่นี่มีรสชาติถูกปากถูกใจไม่แพ้ที่ไหนในโลก

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน