หรือคนผิดจะลอยนวล ผู้ว่าประจวบฯลั่น ยังไม่แจ้งความเอาผิดใคร ปม "ต้นศรีมหาโพธิ์" ถูกตัด เหตุไร้หน่วยงานรัฐดูแล
จากกรณีต้นศรีมหาโพธิ์อายุ 60 ปี บริเวณจุดชมวิวด้านทิศตะวันออกด้านหลังป้ายแสดงประวัติที่มีพระนามาภิไธยย่อ ภปร.และ สก. บนเขาช่องกระจก ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถูกตัดโค่นถอนรากถอนโคน สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีรักธาตุไว้ในสถูปเจดีย์ด้านทิศเหนือ และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจก วันที่ 12 มิถุนายน 2501

 


วันที่   4   กันยายน นายพัลลภ  สิงหเสนี    ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นประธานแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกถูกตัดโค่น ที่ห้องประชุมหว้ากอชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดโดยมีปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ( พศ.จ.) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.จ.) หัวน้าสำนักงานโยธาธิการจังหวัด  ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดระบุเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ใดที่ตัดโค่นต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเจตนา  สำหรับการร้องทุกข์จะต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน  รวมทั้งการดำเนินสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนยอดเขาช่องกระจกว่าขออนุญาตใช้จากหน่วยงานใด เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ

“  ขณะนี้ได้รายงานการกระทำของเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามกราบนมัสการพระพรมมุนี ผู้ปกครองคณะสงฆ์เจ้าคณะภาค 14  ภาค15  ทราบแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่บังควร ขาดความละเอียดรอบคอบที่พระสมณศักดิ์พึงมีพึงปฏิบัติ สำหรับตัดโพธิ์ที่ถูกตัดโค่นจังหวัดเห็นว่าเป็นความบกพร่องของทุกฝ่าย จึงทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว และสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำรายงานต้นไม้ปลูกในจังหวัดทั้งหมดเพื่อวางแผนในการดูแลรักษา” นายพัลลภ กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน