ไม่มีใครแก่เกินเรียน ตัวอย่างสำหรับผู้ไม่ท้อ บุรีรัมย์มอบวุฒิบัตรปรัชญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาปรัชญาตรี ปรัชญาโท โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง

มีผู้สูงอายุ สำเร็จระดับปรัชญาตรี รุ่นที่ 2 จำนวน 68 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 65 คน และมีผู้สำเร็จระดับปรัชญาโท รุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 60 คน

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ


นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากที่เห็นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา บุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ทั้ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ก็ยังมีความพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคมได้

ด้านนายมาโนช  ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง กล่าวด้วยว่า


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน