อย่างนี้ต้องส่งเสริม !!! 2 นักเรียนเก่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลเข้า ขอพร ผอ.สพป.อย.1เตรียมเดินทางไปแสดงความสามารถต่างประเทศ (ชมคลิป)
วันที่ 12 ก.ย. 2561   ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    นางจุฑามาศ  รอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้นำนักเรียน 2 คนของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  คือ ด.ญ.พรสุรางค์ สุขเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และด.ช.ณัฐพงษ์  มีชัย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1  เข้าพบและขอพรจากนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ผอ.สพป.อย.1)  ในโอกาสที่จะเดินทางไปแสดงความสามารถที่ต่างประเทศ  โดยด.ญ.พรสุรางค์ สุขเจริญ  เป็นตัวแทนนักเรียนไปแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน  และ ด.ช.ณัฐพงษ์  มีชัย    นักกีฬา จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน พาราลิมปิก ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กันยายนนี้ 

โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ  กล่าวว่า  เป็นการดีมากที่นักเรียนจะได้ไปแสดงความสามารถในต่างประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมเวทีใหญ่ระดับนานาชาติ  จะทำให้นักเรียนจะได้แสดงความสามารถในเวทีที่มากกว่าโรงเรียน เป็นความสามารถที่ท้าทายที่นักเรียนที่มีความสามารถในตัวเขาจะได้แสดงออกมาทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย และกีฬาแบดมินตัน แล้วนักเรียนยังได้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของคนไทยสู่สายตาชาวโลก ส่วนอีกคนถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องสุขภาพและรูปร่างแต่ก็ยังมีความสามารถในการเป็นนักกีฬาทีมชาติ  เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  จังหวัด และประเทศไทย แม้ว่าจะอยู่ในระดับต่างจังหวัด แต่ก็ได้รับการดูแลส่งเสริม จนมีความสามารถทั้งสองคน ที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศสืบต่อไป 

เสียง นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ผอ.สพป.อย.1)

ด้านนางจุฑามาศ  รอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) กล่าวว่า ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เราสนับสนุนเด็กทุกด้าน สำหรับโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเด็กที่เก่งได้ใช้ความสามารถในการแสดงออกตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับชาติ สำหรับด.ญ.พรสุรางค์ สุขเรณู ที่จะไปแสดงความสามารถในด้านรำไทยด้วยการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการรำไทยถักร้อยปลาตะเพียน ถึงแม้ว่าจะเก่งทางด้านภาษาอังกฤษในโรงเรียน แต่ไม่ใช่ว่าจะเก่งที่สุดสำหรับที่อื่น ทางโรงเรียนจึงต้องจ้างครูชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์มาช่วยสอนพิเศษในการพัฒนาด้านการใช้ภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพอีกทาง

ส่วน ด.ช.ณัฐพงษ์  มีชัย น้องโปเต้ แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นทั่วไป แต่ก็มีความสามารถในด้านกีฬา ซึ่งทางผู้ปกครองให้ความสนใจให้การสนับสนุนเด็กจึงมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ส่วนทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มเติม ดูแลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การรับประทานอาหารให้ถูกวิธีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีโค้ชคอยฝึกสอนในการเล่นกีฬา และคนที่คอยดูแลตลอดก็คือครูประจำชั้น ที่จะประสานในทุกเรื่องระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการดูแลเด็กอย่างไร

เสียง นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน