ไม่มีมูล หมาไม่เห่า ผู้บริหาร อบต.ผาตั้ง อ.สังคม อนุมัติสร้างปั๊มน้ำมันเขตเกษตรกรรม พบหนังสืออำเภอทวงถามความถูกต้องรีบทำหนังสือตรวจสอบตัวเอง
ภายหลังสื่อมวลชนได้ขุดคุ้ยกรณีมีการก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ริมถนนในเขตพื้นที่  ต.ผาตั้ง อ.สังคม  จ.หนองคาย  บนพื้นที่  ม.3 บ.ลำภูพาน  ต.ผาตั้ง  อ.สังคม  จ.หนองคาย  (ตรงข้ามโรงพยาบาลสังคม)  อยู่ติดริมแม่น้ำโขงและลำห้วยน้ำโสมน้อย  ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคาร

ล่าสุด...ได้พบหลังฐานสำคัญที่ทาง อบต.ผาตั้ง  อ.สังคม  จ.หนองคาย  อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 (ประเภท ก)  คือ สถานีบริการติดถนนใหญ่  (เก็บในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง ปี 60 ที่มีการกำหนดพื้นที่หนาแน่นมาก, ปานกลางให้เก็บได้ไม่เกิน  180,000 ลิตร  นอกเขตให้เก็บได้ 360,000 ลิตร)  ตามแบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน  (ธพ.น.) ของ บ.เจ.พี.พี. ปิโตรเลียม จำกัด (อ.ท่าบ่อ)   ลงวันที่  21 มิ.ย.61 ลงชื่อนายมงคล เพ็งสมพาร นายก อบต.ผาตั้ง  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว  ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2560 เป็นที่ดินประเภท ก.1 – ก.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  แยกออกมาเป็นประเภท ก.3  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การรักษาสภาพแวดล้อม  และการท่องเที่ยว  ซึ่งที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในการทำโรงงาน,  คลังน้ำมัน  (เก็บน้ำมันมีปริมาณเกิน 500,000 ลิตร)  และสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (สูงสุดไม่เกิน 500,000 ลิตร)

ส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงนั้น  กฎหมายกำหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า 12 เมตร  เว้นแต่การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือกำแพง  และการก่อสร้างอาคารในระยะ 150 เมตร  จากริมฝั่งแม่น้ำโขง

 

ไม่มีมูล หมาไม่เห่า...

ต่อมาเมื่อวันที่  29 ส.ค.61 ที่ว่าการอำเภอสังคม  จ.หนองคาย  ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างสถานีน้ำมันดังกล่าวมายัง อบต.ผาตั้ง  ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎกระทรวง  ที่บังคับใช้ตามระเบียบเขตผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2560 หรือไม่  หรือดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่  หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด  หรือดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง  ขอให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ  แต่ทั้งนี้ที่ว่าการอำเภอสังคม  ยังไม่ได้ดำเนินการออกเลขที่ (บ้าน/อาคาร) ให้กับปั๊มน้ำมันดังกล่าวแต่อย่างใด

วันที่  30 สิงหาคม 2561 อบต.ผาตั้ง  ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันบนพื้นที่  ม.3 บ.ลำภูพาน  ต.ผาตั้ง  อ.สังคม  จ.หนองคาย  (ตรงข้ามโรงพยาบาลสังคม)  ทั้งๆ ที่ อบต.ผาตั้ง ได้อนุมัติการก่อสร้างไปเมื่อวันที่  21 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา  (ก่อนอนุญาตไม่มีการตรวจสอบ)  ซึ่งการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  เป็นการออกหนังสือเพื่อตรวจสอบตัวเองใช่หรือไม่  ส่วนการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว  ไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อของข้าราชการประจำระดับสูงใน อบต.ผาตั้ง  เป็นกรรมการฯ

ผู้บริหาร อบต.ผาตั้ง อ.สังคม อนุมัติสร้างปั๊มน้ำมันเขตเกษตรกรรม พบหนังสืออำเภอทวงถามความถูกต้องรีบทำหนังสือตรวจสอบตัวเอง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน