กสทช.เขต34 ร่วมกับ ปภ.พะเยาและนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมซ้อมแผนการใช้วิทยุสื่อสารยามเกิดเหตุภัยพิบัติ

กสทช.เขต34 ร่วมกับ ปภ.พะเยาและนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมซ้อมแผนการใช้วิทยุสื่อสารยามเกิดเหตุภัยพิบัติ

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561. สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา.  และ  นักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา  จัดโครงการ "  ซ้อมแผนบูรณาการบุคลากร และ ข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์ วิกฤต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ "  ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

กสทช.เขต34 ร่วม ปภ.พะเยา นักวิทยุสมัครเล่น กู้ภัย เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนบูรณาการบุคลากร

            ณ บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   โดยมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง โดยตั้งโจทย์จำลองสถานการณ์ไว้ 10 เหตุการณ์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และ ต้องเดินทางไกลเข้าพื้นที่เกิดเหตุกว่า2 กิโลเมตร เพื่อเข้าจุดซ้อมแผนซึ่งเป็นสถานที่ๆราบสูงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากในยามเกิดภัยพิบัติ ไฟฟ้าจะถูกตัดขาดและการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์จะล้มเหลว จึงต้องใช้วิทยุสื่อสาร

        ในการติดต่อประสานงาน ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสนับสนุน ซึ่งเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารแบบที่มีอยู่และใช้งานได้จริง โดยการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โดยการซ้อมแผนในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และสร้างประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างดีเพื่อที่จะนำเอาประสบการมาใช้ตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงต่อไป

ปัญญา เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดพะเยา