เด็กบ้านแหลม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา เมืองคอน ทุ่มทุนทาโคลนดำทั้งตัว ต้อนรับผู้ว่าเมืองคอน

วันที่ 14 ก.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง อ่าวทองคำ โครงการ “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ” ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมจัดกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในเขตเมืองและบริเวณใกล้เคียงชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดป้ายโครงการป่าในเมือง การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลูกป่าชายเลน และเดินชมเส้นทางเพื่อศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาลำลงในอ่าวท่าศาลาหรืออ่าวทองคำ


ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินโครงการป่าในเมือง ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 แห่ง 16 จังหวัด สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 1 แห่ง คือป่าในเมือง อ่าวทองคำ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา เนื้อที่ 3,000 ไร่ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม มีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว อยู่ใกล้ตลาดประชารัฐของชุมชนและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการบริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางชาวบ้านชุมชนบ้านแหลม ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน อย่างเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศกิจกรรมครั้งนี้มีความอบอุ่น และมีความสุข ทั้งชาวบ้านในพื้นที่ และผู้มาเยือน อย่างไรก็ตามก่อนพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ มีเด็กชุมชนบ้านแหลมจำนวน 4 คน ทุ่มทุนนำดินโคลนที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวใช้พอกหน้า พอกผิว เป็นดินโคลนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจำนวน 4 แห่ง ระบุว่าดินโคลนในพื้นที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ 40 ชนิด ที่สำคัญดินโคลนในพื้นที่มีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ โดยเด็กชุมชนบ้านแหลม นำดินโคลนทาหน้า และทั่วร่างกาย เว้นเพียงตาสองข้างไว้มองทาง เพื่อเซอร์ไพรส์ผู้ว่าราชการจังหวัด หลังทำพิธีเปิดป้าย ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช