อุบลฯ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน บุกร้องผวจ.อุบลฯกรณี สตง.ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลคำขวาง ผ่านมา 3 ปีไม่มีความคืบหน้า
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองจ.อุบลราชธานี มี นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย  อายุ 48 ปี ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน เข้ายื่นหนังสือถึง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านนายไพฑูรย์  พรหมสอน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้องเรียนเรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำขวาง ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง นาย ช่างผู้ควบคุมงานเทศบาลตำบลคำขวาง กรรมการตรวจรับงาน กรณีของการทุจริตการการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านแฮ หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากดอนปู่ตา ถึงบ้านพ่อแก้ว ซึ่งจะต้องลงดินลูกรังพร้อมเกรด เกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 670 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ 335 ลูกบาศก์เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 วงเงิน 99,000 บาท การปฏิบัติงานตามสัญญา ที่ไม่ตรงตามแบบ


นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ได้มีการร้องเรียน ไปที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าทำการตรวจสอบการจัดจ้างพบว่าพื้นที่ก่อสร้างโดยการตรวจสอบวัดระยะค่าความกว้าง ความยาว และความหนา ทุกระยะ 25 เมตร ตลอดระยะทางที่กำหนด  ตรวจวัดระยะทางได้เพียง 375 เมตร จากที่กำหนด 670 เมตรขาดไป 295 เมตร ไม่สามารถดำเนินการต่อไปอีกเนื่องจากระยะทางส่วนที่เหลือได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ระยะทางไม่ครบตามกำหนด 295 เมตรคิดเป็นมูลค่า 43,589.55 บาท  ซึ่งต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มี หนังสือ ที่ ตผ.0047 อบ/0287 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ส่งถึงนายอำเภอวารินชำราบ ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวาง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดี กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณารัตน์ก้าวหน้าอุบล ในความผิด ฐานฉ้อโกง และหรือสนับสนุน เจ้าพนักงาน กระทำความผิด ที่ทำงานตามสัญญา ที่ไม่ตรงตามสัญญาและไม่ตรงตามแบบ และได้มีหนังสือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงนายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง ให้ดำเนินการ ทางอาญา ดำเนินการทางแพ่งและวินัย  กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นควรพิจารณา เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ หจก .ลักษณารัตน์ก้าวหน้าอุบล ผู้รับจ้าง รายดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน