เด็กๆเตรียมเฮ ประถมศึกษาพร้อมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งจังหวัดอ่างทอง หลังขาดแคลนครูผู้สอน
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชญาณทัศน์ ในด้านการศึกษาและประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียมในการใช้เพื่อการศึกษาของไทย สามารถแก้ปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร และห่างไกลความเจริญซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังขาดแคลน ครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาในการไตร่ตรองความคิด และการกระทำอย่างมีเหตุผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะมาเป็นกำลังหลักสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ


                      ดังนั้นคณะรัฐบาล(คสช.)เร่งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกล แต่ยังขาดแคลนครูผู้สอนทำให้ขาดโอกาสได้เรียนรู้ให้แก่เด็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่(NEW DLTV)และขยายโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรงวิชา เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เช่นวันนี้(20กย.61)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ผอ.สพป.)ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 96 โรงเรียน มาซักซ้อมทำความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่(NEW DLTV)ก่อนที่จะดีเดย์พร้อมกันในการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พย.61ที่จะถึงนี้ จากนั้นเดินทางมาที่วัดโพธิ์เกรียบ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนำร่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จนได้รับรางวัลที่ 1 ของภาคกลาง 2 ปีติดต่อกันจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมถ์  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน