ชุมพร-ชาวบ้านมอบกระเช้าขอบคุณทหาร ช่วยทวงที่ดิน 17 ไร่คืนวัดได้สำเร็จ(มีคลิป)
  เมื่อวันนี้(20 ก.ย.2561) ที่ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ นายวีระชัย เตือนวีระเดข ตัวแทนประชาชน ในพื้นที่  ม.1 ม.12 และม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ที่ได้เข้าร่วมลงลายมือชื่อเพื่อ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพล.ต.ฐิติ ดิตถะสิริ ผบ.มทบ.44 กล่าวคือ ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นวัดมาบอำมฤต ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆ ต่อมาในปีพ.ศ 2518 ได้มีการรังวัดออกเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองทำประโยชน์น.ส 3 แต่เนื่องจากขณะนั้น วัดมาบอำฤต ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคาม สีมา จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้วัดมาบอำมฤตและประชาชนจำเป็นต้องมอบหมายให้นายวัชรินทร์ ประเทศ และนายสมบัติ ใหม่มงคล ลงนามเป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์น.ส 3 แทนวัดมาบอำมฤต ต่อมาในปีพ.ศ 2520 วัดมาบอำฤต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดตั้งเป็นวัดมาบอำมฤตมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางกรรมการวัดและประชาชนจึงได้ขอให้บุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ที่มีชื่อถือครองที่ดินแทนวัดมาบอำมฤต ดำเนินการโอนที่ดินแปลงดังกล่าวกลับมาเป็นชื่อของวัดมาบอำมฤตตามความประสงค์ของประชาชนผู้บริจาคที่ดิน แต่ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการโอนที่ดินแปลงดังกล่าวกลับคืนจากนั้นคณะกรรมการ วัดมาบอำมฤตได้ร้องทุกข์ต่อนายอำเภอปะทิวให้ช่วยประสานให้บุคคลทั้งสองดำเนินการแต่บุคคลทั้งสองยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆเลย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง