สีสัน ประชาคมอาเซียนนำพหุวัฒนธรรมมาประยุกต์กับมโนราได้อย่างลงตัว
      สีสัน ประชาคมอาเซียนในการแสดงเปิดประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับภาคใต้ ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยนำพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียนมาประยุกต์ให้เข้ากับการร่ายรำมโนราของภาคใต้ได้อย่างลงตัวและสวยงาม สร้างความชื่นชมและชื่นชอบให้กับผู้ที่มาร่วมประชุม

                                                                                                                        


    โดยเน้นย้ำถึงการแต่งกายแต่ละประเทศ สื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่า การแต่งกายแบบนี้เป็นประเทศอะไรในประชาคมอาเซียนรวมถึงวัฒนธรรมในการร่ายรำของแต่ละประเทศเป็นแบบใด โดยใช้มโนราเป็นตัวหลักในการเปิดตัวแต่ละประเทศของประชาคมอาเซียน  หลังจากนั้นก็จะร่วมในการร่ายรำพร้อมกันทุกประเทศเต็มหน้าเวทีการแสดง เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของจังหวัดสงขลา

                                                                                                                          


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน