แพร่ !! เตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 และอาจมีน้ำป่าไหลหลาก
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่ และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 4(451/2561) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น. เรื่อง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทย เนื่องจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 เริ่มในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ซึ่งจังหวัดแพร่มีชื่ออยู่ในรายชื่อจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนั้น 


 


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ จังหวัดแพร่ จึงขอให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน และพื้นที่ที่เคยเกิดสถานการณ์มาแล้ว พร้อมทั้งติดตามปริมาณน้ำฝนตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และระวังอันตรายที่อาจเกิดจากฟ้าผ่าหรือต้นไม้หักโค่น เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังทหารในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน