ลงพื้น ตรวจคุมเข้ม สารเคมีผักผลไม้ "เทศกาลกินเจ" ตลาดค้าส่งเจ้าใหญ่อีสาน จ.อุดรฯ หวั่นสารเคมีตกค้าง
วันที่ 8  ตุลาคม 61 เวลา11.00 น.  ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตลาดกลางพืชผักผลไม้ ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน ถ.นิตโย เทศบาลนครอุดรธานี   โดยเทศกาลกินเจ อุดรธานีปีนี้ ราคาผักส่วนใหญ่ทรงตัว ผักกาดขาว กะหล่ำ ราคาไม่สูงขึ้น ทางตลาดขายส่งเมืองทองเจริญศรี  ได้ทำการคุมเข้มสุ่มตรวจผักทุกชนิด หาสารตกค้างทุกวันตลอดเทศกาล แม่ค้ายกนิ้วสนับสนุน ส่งผลดีเกษตรกร-ผู้ค้า-ประชาชน

โดยได้จัดให้มีการสุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด ทุกวันตลอดช่วงเทศการกินเจ 8- ตุลาคมนี้ เพื่อให้ผู้ประชาชน นำไปประกอบทำการอาหารเจ   ได้บริโภคผักอย่างปลอดภัย และกระตุ้นให้พ่อค้า แม่ค้า และเกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย โดยวันนี้ราคาขายส่งผักสดต่อกิโลกรัม ยังคงมีราคาเฉลี่ยทรงตัวกับปีที่ผ่านมา อาทิ ผักกาดขาว 10-11 บาท , กะหล่ำปลี 5-6 บาท , กวางตุ้ง 18-20 บาท , ผักบุ้งจีน 20-24 , หัวผักกาด 10-11 บาท , มะระจีน 24-28 บาท

ตรวจหาสารตกค้าง ในผัก

นายโกเมนทร์  ทีฆธนานนท์  กรรมการผู้จัดการ ตลาดเมืองทองเจริญศรี เปิดเผยว่า ตลาดเมืองทองเจริญศรีได้ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งห้องปฏิบัติการณ์-ฝึกอบรมบุคลากร ตรวจหาสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง , สารฟอกขาว , สารกันรา , บอแรกซ์ และฟอร์มาลีน ในพืชผัก ผลไม้ และอาหารต่างๆ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยชุดตรวจเบื้องต้นมาตรฐาน รับรองจากทางราชการ

ทางตลาด ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้า ในการเก็บตัวอย่างสินค้า ให้ข้อมูลแหล่งผลิต ยินยอมให้ทำลายสินค้าปนเปื้อน โดยตลาดจะรายงานการตรวจพบ พร้อมข้อมูลแหล่งผลิต ไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาแหล่งผลิตซึ่งเป็นต้นทางต่อไป ซึ่งจากการสุ่มตรวจสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตรวจพบสารตกค้างลดลง แต่ตลาด ยังคงสุ่มตรวจตามปกติ และในช่วงเทศกาลกินเจ จะเพิ่มความเข้มตรวจผักสด เป็นการสุ่มตรวจทุกวัน  

นายโกเมนทร์  ทีฆธนานนท์  กรรมการผู้จัดการ ตลาดเมืองทองเจริญศรี กล่าว ว่า ตลาด เป็นศูนย์รวมของสินค้าพืชผัก-ผลไม้ จากในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง จากทั่วประเทศ และบางชนิดมาจากต่างประเทศ เพื่อกระจายสินค้าให้อุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง รวมไปถึง สปป.ลาว เงินหมุนเวียนมากกว่า 200  ล้านบาท มีเป้าหมายเป็นศูนย์กระจายสินค้า “ปลอดภัย” สนับสนุนการผลิต-ค้าขาย สินค้าปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค  

เสียง นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดเมืองทองเจริญศรี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน