กลุ่มเยาวชนจิตอาสาจัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กลุ่มเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 50 คน จาก 6 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และโรงเรียนธาดาอนุสรณ์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว เพื่อสืบสานประเพณีการทำนา พร้อมเรียนรู้กับคำว่า "หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน" และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ แปลงนาข้าวในพื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง


ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการชวนน้องทำดีวันอาทิตย์ โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรัง ซึ่งมี พระมหาธีระยุทธ จิตตฺปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เป็นผู้ก่อตั้ง  เพื่อออกทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการเพียงแค่ 15 คน จากไม่กี่โรงเรียน  จนกระทั่งปัจจุบันมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 50 คน และยังมาจากหลากหลายโรงเรียนด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน