อ่างทอง โรงเจใช้เพ่งอังตั๊วรณรงค์ใช้ปิ่นโตใส่อาหารเจกลับบ้านรับประทานฟรี
วันนี้ 11 ต.ค. 61  บริเวณโรงเจเพ่งอังตั๊ว  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  ทางโรงเจได้มีการแจกจ่ายอาหารเจฟรีในช่วงเทศกาลกินเจ  พร้อมรณรงค์ใช้ปิ่นโตใส่อาหารเจกลับบ้าน  โดยให้ประชาชนนำปิ่นโตมารับอาหารเจฟรี  แทนการใช้ถุงพลาสติก  ระหว่างวันที่ 8 - 18 ต.ค. 61  เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก  และลดโฟมบรรจุอาหาร  โดยจะมารับประทานได้ที่โรงเจเพ่งอังตั๊วได้ทุกวัน  ส่วนประชาชนที่ต้องการนำอาหารเจไปรับประทานที่บ้าน  จะต้องนำปิ่นโตมาใส่อาหารเจเท่านั้น  เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก        

 

 

อ่างทอง โรงเจใช้เพ่งอังตั๊วรณรงค์ใช้ปิ่นโตใส่อาหารเจกลับบ้านรับประทานฟรี

ด้าน นาง ประไพพิศ  คำคง  อายุ 59 ปี  กรรมการโรงเจเพ่งอังตั๊ว  กล่าวว่า  ทางโรงเจเพ่งอังตั๊ว  ได้ร่วมเมือกับทางเทศบาลเมืองอ่างทอง  เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน  ในช่วงเทศกาลกินเจ  ได้รณรงค์ให้ประชาชน  นำปิ่นโตใส่อาหารเจกลับไปรับประทานที่บ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก  เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกในช่วงเทศกาลกินเจ   

 

 

อ่างทอง โรงเจใช้เพ่งอังตั๊วรณรงค์ใช้ปิ่นโตใส่อาหารเจกลับบ้านรับประทานฟรี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน