ตาสว่างทั้งเมือง โครงการฟลัดเวย์บรรเทาอุทกภัยฯ ตามแนวพระราชดำริของจริง-หลังองคมนตรีนำคณะรุดติดตามความคืบหน้าถึงในพื้นที่
(11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.30 น. วานนี้ (10 ตุลาคม ) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมายังห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 คน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรม และกระทรวง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ผ่านมารวมทั้งผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร ทั้งนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยทั่วประเทศมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น  4,741 โครงการ สำหรับพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 912 โครงการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 66 โครงการ แยกตามประเภทคือ ด้านแหล่งน้ำ 53 โครงการ ,ด้านสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ,ด้านการส่งเสริมอาชีพ 1 โครงการ ,ด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา 4 โครงการ และด้านบูรณาการ อื่นๆ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จำนวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งยังติดปัญหาด้านต่าง ๆ อีกจำนวน 4 โครงการ

                จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่อนพิบูลย์ ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชใช้ที่ดินทั้งหมด 1,670 แปลง เพื่อขุดคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สายความยาว 18.64 กิโลเมตร ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว ความยาว 5.90 กิโลเมตร ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด ความยาวประมาณ 11.90 กิโลเมตร และก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน 7 แห่ง มีการสำรวจปักหลักเขตแล้ว 1,612 แปลง จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน  218 แปลง และจ่ายเงินค่ารื้อย้ายฯ 246 ราย มีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย 3 สัญญาที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ส่วนสัญญาที่ 2 และ 3 คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2561นี้ และยังมีพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการปักหลักเขตในส่วนของคลองระบายน้ำสาย 1 (คลองผันน้ำ) ความยาว 1.3 กิโลเมตร จำนวน 58 แปลง ในท้องที่ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทาง พร้อมข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรต่อไป

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง  ฟลัดเวย์บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการอ้างว่าชาวบ้านรวมตัวคัดค้านโครงการนี้  โดยยังระบุว่านายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแอบอ้างเบื้องสูง จนมีการวมตัวกันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลสอดคล้องกันว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีการคัดค้านโครงการดังกล่าว เพียงแต่ไม่ยอมรับมูลค่าการจ่ายเงินชดเชยที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น แต่มีกลุ่มเอ็นจีโอซึ่งเป็นนักวิชาการและคนจากต่างพื้นที่อยู่เบื้องหลังในการปลุกปั่นยุงยงชาวบ้าน มีการวางแผนและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านทั้งหมด โดยทางราชการได้รวบรวมรายชื่อกลุ่มแกนนำที่ไม่เกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไว้แล้ว หากยังไม่ยุติการเคลื่อนไหวก็จะดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

                ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากที่ทราบข่าวการเดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี โดย 1 ในโครงการเร่งด่วนคือโครงการก่อสร้างฟลัดเวย์บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวบ้านได้รับข้อมูลจากกลุ่มเอ็นจีโอหรือแกนนำที่คอนยุยงปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังให้คัดค้านโครงการโดยให้ข้อมูลว่า เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแอบอ้างเบื้องสูงนั้นไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างตาสว่างเพราะได้รับข้อมูลที่เป็นจริงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้แอบอ้างเบื้องสูงตามที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มเอ็นจีโอ   คาดว่าชาวบ้านจะหันมาให้ความร่วมมือกับการดำเนินการในโครงการนี้ บนพื้นที่การจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอยู่ที่การพิจารณาของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะชดเชยให้กับชาวบ้านได้อย่างพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน