สุพรรณบุรี รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 100 ปี สาธารณสุขสร้างชุมชนปลอดขยะขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

ที่วัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  วันที่ 13 ตุลาคม 2561  ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย ปี 2562 มี นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายถาวร ภูติวัฒนชัย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง เจ้าหน้าที่ อสม.คณะครู นักเรียน

 

 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมพลังสร้างสุขภาพป้องกันโรค และร่วมกันป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหะ ทุกชุมชนและครัวเรือนช่วยกันกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ วิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรี พบโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียนมากที่สุด และยังพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วย ทางจังหวัดจึงต้องให้ความสำคัญการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ประชาชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกกับชาวบ้านในชุมชนกันจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน